Menu
ZŠ a MŠ Žinkovy
ZŠ a MŠ Žinkovy

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Seznam vytvořených digitálních učebních materiálů k 08.06.2019

Mgr. Zdeňka Lásková

předmět - téma hodiny - ročník - náplň hodiny

Přírodopis - Vztahy mezi organismy - 6. - Pracovní list s tajenkou určený k procvičování učiva

Přírodopis - Ekologie, bakterie, viry, houhy - 6. - Risk I. - didaktická hra určená k procvičování učiva

Přírodopis - Plži - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Mlži - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Hlavonožci - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Hlavonožci - 6. - Pracovní list se dvěma  tajenkami určený k procvičování učiva

Přírodopis - Prvoci až měkkýši - 6. - Test určený ke klasifikaci případně k procvičování učiva 

Přírodopis - Kroužkovci - mnohoštětinatci - 6. - Pracovní list s tajenkami určený k osvojování a procvičování učiva

Přírodopis - Kroužkovci - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Ploštěnci, hlísti, měkkýši - 6. - Risk II. - didaktická hra určená k procvičování učiva

Přírodopis - Korýši - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Korýši - 6. - Pracovní list s šestisměrkou určený k procvičování učiva

Přírodopis - Pavoukovci - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Stavba těla hmyzu - 6. - Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Přírodopis - Hmyz - 6. - Pracovní list se čtyřsměrkou určený k procvičování učiva

Přírodopis - Členovci - 6. - Risk III. - didaktická hra určená k procvičování učiva

Přírodopis - Motýli - 6. - Pracovní list s tajenkami určený k osvojování a procvičování učiva

Přírodopis - Motýli - 6. - Prezentace určená k  procvičení učiva - poznávání motýlů

Přírodopis - Brouci - 6. - Pracovní list se čtyřsměrkou určený k procvičování učiva

Přírodopis - Brouci - 6. - Prezentace určená k  procvičení učiva - poznávání brouků

Mgr. Zdeňka Lásková

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Přírodopis Hlodavci 8. Pracovní list s tajenkou určený k motivaci nového učiva
Přírodopis Vačnatci 8. Pracovní list je určený k procvičování učiva
Přírodopis Dravci 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Vodní ptáci 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Šplhavci 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Savci 8. Risk II. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Přírodopis Savci 8. Risk I. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Přírodopis Sovy 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Nerosty - prvky 9. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Stavba květu 7. Test
Přírodopis Opakování- nerosty, horniny 9. Risk I. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Přírodopis Závěrečné opakování 9. Risk II. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Přírodopis Opakování- kruhoústí, paryby, ryby 7. Risk I. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Přírodopis Nerosty  9. Pracovní list je určený k procvičování a shrnutí učiva
Přírodopis Mořští ptáci 7. Pracovní list je určený k procvičování učiva
Přírodopis Nahosemenné 7. Pracovní list je určený k procvičování učiva
Přírodopis Krytosemenné rostliny 7. Prezentace určená k  procvičení učiva - "poznávačka"
Přírodopis Krev 8. Pracovní list je určený k procvičování učiva
Přírodopis Mokřadní ptáci 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Přírodopis Ptáci 7. Risk II. - didaktická hra určená k procvičování učiva

Mgr. Zdeňka Lásková

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Chemie Lipidy 9. Pracovní list (tajenka)určený k procvičování učiva
Chemie Sacharidy 9. Pracovní list (tajenka)určený k procvičování učiva
Chemie Sacharidy  9. Laboratorní práce - izolace a důkaz škrobu, důkaz glukózy
Chemie Procvičování - přírodní sloučeniny 9. Risk 4. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Chemie Alkaloidy 9. Pracovní list (tajenka)určený výuce nového učiva
Chemie Test - organická chemie 9. Test je určený k hodnocení, případně k procvičování
Chemie Závěrečné opakování 9. Risk 5.  - didaktická hra určená k procvičování učiva org. sloučenin
Chemie Úvodní opakování učiva 8. roč. 9. Risk 1. - didaktická hra určená k  procvičování učiva 8.r.
Chemie Úvodní opakování učiva 8. roč. 9. Risk 2. - didaktická hra určená k procvičování učiva 8.r.
Chemie Soli -názvosloví 9. Prezentace a pracovní list - určené k osvojení a procvičení učiva
Chemie Soli- vznik 9. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Chemie Určování neznámých vzorků  9. Laboratorní práce - důkazy a určování vzorků sloučenin
Chemie Soli procvičování 9. Pracovní list (tajenka)určený k procvičování učiva
Chemie Soli procvičování 9. Risk 3. - didaktická hra určená k procvičování učiva
Chemie Redoxní reakce 9. Pracovní list (tajenka)určený výuce nového učiva (motivace)
Chemie Hasicí přístroje 9. Pracovní list (tajenka)určený výuce nového učiva  (motivace)
Chemie Beketovova řada napětí kovů 9. Pracovní list (tajenka)určený k výuce nového  učiva (motivace)
Chemie Galvanické články I. 9. Pracovní list (tajenka)určený výuce nového učiva  (motivace)
Chemie Galvanické články II. 9. Pracovní list (tajenka)určený k procvičování učiva
Chemie Typy chemických reakcí 9. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Mgr. Marie Svejkovská

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Zeměpis Pevniny a oceány 7. Prezentace určená k vyvození nového učiva
Zeměpis Zeměpisná poloha 7. Pracovní list určený k procvičování učiva
Zeměpis Měřítka map 7. Pracovní list určený k procvičování učiva a práce s mapou
Zeměpis Státy a jejich hranice 7. Test určen k vyvození nového učiva nebo opakování probraného učiva
Zeměpis Afrika  7. Pracovní list určený k procvičování učiva (slepá mapa)
Zeměpis Afrika  7. Pracovní list určený k procvičování učiva (slepá mapa, pojmy)
Zeměpis Afrika  7. Pracovní list (křížovka) určený k procvičování učiva
Zeměpis Afrika  7. Pracovní list určený k procvičování učiva - doplnění textu
Zeměpis Severní Afrika 6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Egypt
Zeměpis Severní Afrika 6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Maroko
Zeměpis Afrika - úvod 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Gibraltar
Zeměpis Východní Afrika  6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Keňa
Zeměpis Východní Afrika  6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Tanzanie
Zeměpis Východní Afrika  6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Masajové
Zeměpis Východní Afrika  6. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - safari
Zeměpis Afrika  6. RISK -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
Zeměpis Austrálie 7. RISK -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
Zeměpis Atlantský oceán 7. Pracovní list určen k upevňování nového učiva
Zeměpis Tichý oceán 7. Pracovní list určen k upevňování nového učiva
Zeměpis Austrálie 7. Pracovní list určený k procvičování učiva - doplnění textu

Mgr. Marie Svejkovská

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Zeměpis USA 7. Pracovní list určený k procvičování učiva - slepá mapa - státy
Zeměpis USA 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Hollywood
Zeměpis USA 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Západ USA
Zeměpis Severní Amerika 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Mexiko
Zeměpis Severní Amerika 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Mexiko pláže
Zeměpis Pevninská šíje 7. Pracovní list určený k osvojení a procvičení učiva - Panamský průplav
Zeměpis Pevninská šíje 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Quatemala
Zeměpis Amerika 7. Pracovní list určen k upevňování učiva  - písemná práce
Zeměpis Jižní Amerika 7. Pracovní list určen k upevňování učiva  - písemná práce
Zeměpis Amerika 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - poznávačka
Zeměpis Amerika 7. Pracovní list určen k upevňování probraného učiva  - doplnění textu
Zeměpis Amerika 7. RISK -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
Zeměpis Asie - Blízký východ 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Izrael
Zeměpis Asie - Blízký východ 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Izrael dobrovolníci
Zeměpis Asie - Blízký východ 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Jerulazém a Betlém
Zeměpis Asie - Blízký východ 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Mrtvé moře
Zeměpis JV Asie 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Laos
Zeměpis JV Asie 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Thajsko
Zeměpis JV Asie 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Malajsie
Zeměpis JV Asie 7. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva - Singapur

Mgr. Radek Řezanka

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Vlastivěda Pár slovo času 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Časová osa úkoly 5. Pracovní list (tajenka)určený k procvičování učiva
Vlastivěda Starší doba kamenná 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Mladší doba kamenná 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Keltové a germáni 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Slované přicházejí 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Velkomoravská říše 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Počátky křesťanství 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Románský sloh 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda život ve středověku 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Přemyslovská knížata 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Česká knížeta a králové 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Přemyslovští králové 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Gotický sloh 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Lucemburkové 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Česká a moravská šlechta 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Jan Hus 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Husitské hnutí 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Husitské vojsko 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva
Vlastivěda Jan Žižka 5. Prezentace určená k osvojení a procvičení učiva

Mgr. Radka Dolná

předmět: fyzika ročník: 7.  
     
Dráha rovnoměrného pohybu   prezentace  - výklad učiva a jeho procvičení
Příklady na výpočet hustoty   prezentace 
Těžiště   prezentace -  procvičení učiva o tíhové síle a výklad učiva o těžišti
Síla   pracovní list - doplňovačka
Opakování učiva 7. roč.   pracovní list - doplňovačka
Hydrostatický tlak   pracovní list - doplňovačka
Plyny   pracovní list - doplňovačka
Soutěž Riskuj   prezentace - opakování učiva na konci roku
Optika   pracovní list - doplňovačka
Meteorologie   pracovní list - doplňovačka
Test z učiva 7. ročníku   pracovní list 
Pohyb tělesa   pracovní list - doplňovačka
Kapaliny   pracovní list - doplňovačka
     
  ročník: 6.  
     
Fyzikální veličiny   pracovní list - doplňovačka
Elektrostatika   pracovní list - doplňovačka
Opakování učiva 6. ročníku    pracovní list - doplňovačka
Magnety   pracovní list - doplňovačka
Magnety   pracovní list určený k opakování učiva
Soutěž Riskuj   prezentace - opakování učiva na konci roku

Mgr. Radka Dolná

email: radka.dolna@seznam.cz

předmět: fyzika ročník: 8.  
     
Fyzikální veličiny a jejich jednotky   pracovní list - doplňovačka
Jednoduché stroje   prezentace - opakování a rozšíření učiva
Opakování učiva 8. roč.    pracovní list - doplňovačka
Teplo   prezentace - výklad učiva
Vedení tepla   prezentace - výklad učiva
Změny skupenství   pracovní list - doplňovačka
Zvuk   pracovní list - doplňovačka
     
  ročník: 9.  
     
Výhody a nevýhody elektráren   prezentace k výkladu učiva
Jaderná energie   pracovní list - doplňovačka
Kvízová rozcvička - Sluneční soustava   prezentace k opakování učiva
Kvízová rozcvička - Vesmír   prezentace k opakování učiva
Kvízová rozcvička - Země ve Sluneční soustavě   prezentace k opakování učiva
Opakování učiva 9. ročníku   pracovní list - doplňovačka
Optické jevy - opakování ze 7. roč.   pracovní list
Optika   pracovní list - doplňovačka
Osmisměrka   pracovní list k procvičení fyz. pojmů
Polovodiče   pracovní list - doplňovačka
Soutěž Riskuj   prezentace k opakování učiva na konci roku
Vedení el. proudu v plynech   prezentace k výkladu učiva
Vesmír   pracovní list - doplňovačka

Mgr. Kateřina Rybárová

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Český jazyk Čtení písmen M, A 1. Procvičování čtení daných písmen. 
Český jazyk Čtení slabik 1. Procvičování čtení prvních slabik a slov - slabika otevřená. 
Matematika Početní obor 0-5: sčítání, odčítání 1. Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-5, hra bingo.
Matematika Početní obor 0-5: sčítání, odčítání 1. Počítání v oboru 0-5 - tvoření příkladů. 
Český jazyk Čtení slabik, slov - velká, malá písmena 1. Čtení probraných písmen - velká a malá písmena, hra domino.
Matematika Početní obor 0-6: sčítání, odčítání 1. Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-6, hra pexeso. 
Český jazyk Čtení slabik, slov - délka slabik 1. Čtení otevřené slabiky - délka slabiky, hra loto. 
Český jazyk Čtení zavřené slabiky - slov (typu LES) 1. Čtení zavřené slabiky, čtení slov (typ: les), slovní kopaná.  
Český jazyk Čtení slov (otevřené slabiky) 1. Čtení slabik, slov s "V" - skládání slov z otevřených slabik.  
Matematika Početní obor 0-10: sčítání, odčítání 1. Sčítání a odčítání v oboru 0-10. 
Český jazyk Čtení s porozuměním 1. Plnění úkolů podle písemného zadání.
Matematika Početní obor 0-20: rozklady na desítky a jednotky 1. Početní obor 0-20: počítání ve druhé desítce - rozklady čísel.
Matematika Početní obor 0-20: sčítání, odčítání 1. Sčítání a odčítání v oboru 0-20 (typ 10+4, 14-4) - šifrovaná zpráva. 
Prvouka Jarní byliny 1. Motivace k tématu jarní byliny - křížovka.
Prvouka Jarní byliny 1. Jarní byliny.
Prvouka Domácí zvířata 1. Domácí zvířata - čtyřsměrka.
Matematika Početní obor 0-20: sčítání, odčítání 1. Sčítání a odčítání v oboru 0-20.  
Prvouka Domácí zvířata - mláďata 1. Domácí zvířata a jejich mláďata. 
Matematika Početní obor 0-20: o n-více, o n-méně 1. Řešení příkladů o n-více, o n-méně. 
Prvouka Měsíce 1. Roční období - měsíce.  

Mgr. Jana Brožíková

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Anglický jazyk Hobbies  4. Zájmy a záliby- prezentace a pracovní list (křížovka)k novému učivu
Anglický jazyk Halloween 3. Pracovní list  k tématu- nová slovní zásoba a procvičování učiva
Anglický jazyk Seasons of year - months 5. Roční období - měsíce- dny - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva +PL
Anglický jazyk Animals 5. Zvířata - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk House 3. Dům -  prezentace urečená k upevňování učiva 
Anglický jazyk Time 4. Čas - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk My room 3. Můj pokoj - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Prepositions of place 3. Předložky místa - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Clothes 4. Oblečení - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk There is/ there are 3. Vazba there is/are - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Easter 3. - 4. Velikonoce - prezentace a pracovní list určený k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Human body 3. Lidské tělo - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk My pets 3. Domácí mazlíčci - prezentace určená k upevnění učiva
Anglický jazyk Jobs 4. Povolání - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk Numbers 5. Čísla - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk Colours 3. Barvy- pracovní list určený k procvičování učiva
Anglický jazyk Fruit and vegetables 4. Ovoce a zelenina - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk School - my classroom 3. Škola - moje třída -Pracovní list  určený k upevňování  učiva
Anglický jazyk Family 3. Rodina - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk Christmas song 5. Píseň  - pracovní list určený k poslechu a práci s textem- prorozumění 

Mgr. Jana Brožíková

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Anglický jazyk London 8. Londýn - prezentace a pracovní list (křížovka) určeny k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk Song 8. Píseň  - pracovní list určený k poslechu a práci s textem - prorozumění 
Anglický jazyk Adjectives - comparisons 7. Stupňování přídavných jmen - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva + PL
Anglický jazyk Pronouns 7. Zájmena - prezentace a pracovní list určeny k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk British x American English 8. Britská a Americká angličtina -  prezentace určená k výkladu učiva 
Anglický jazyk Irregular Verbs 7. Nepravidelná slovesa - pracovní list určený k procvičování učiva
Anglický jazyk Countries and nationalities 7. Země a národy - prezentace a pracovní list určeny k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Nouns - plural 6. Podstatná jména - plurál - prezentace a pracovní list určeny k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Adverbs 7. Příslovce - prezentace určená k výkladu a  procvičování učiva
Anglický jazyk Alaska 8. Aljaška - prezentace a pracovní list (křížovka) určeny k výkladu učiva
Anglický jazyk New York 9. New York - prezentace určená k výkladu učiva
Anglický jazyk Christmas song 8., 9. Píseň  - pracovní list určený k poslechu a práci s textem - prorozumění 
Anglický jazyk Great Britain 9. Velká Británie - prezentace určená k výkladu učiva
Anglický jazyk Czech republic 6. Česká republika - prezentace a pracovní list (křížovka) určeny k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk Holidays and festivals 7. Svátky a oslavy - prezentace určená k procvičení učiva
Anglický jazyk My future job 9. Moje budoucí povolání - prezentace určená k výkladu učiva  - psaní formální žádosti + PL
Anglický jazyk Australia 9. Austrálie  - pracovní list (kvíz) určený k procvičování učiva
Anglický jazyk Risk - competition 8., 9.  Riskuj - didaktická hra určená k procvičení učiva
Anglický jazyk Environment 7. Životní prostředí - prezentace určená k  výkladu a upevnění učiva
Anglický jazyk California 8. Kalifornie -  prezentace určená k výkladu učiva

Mgr. Kateřina Rybárová

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Český jazyk Podstatná jména - rod 4. Procvičování určování rodu podstatných jmen, hra bingo. 
Český jazyk Podstátná jména - rod 4. Procvičování určování rodu podstatných jmen, hra pexeso. 
Český jazyk Rod střední - vzory 4. Podstatná jména - přiřazení vzoru k podstatnému jménu rodu středního. 
Český jazyk Rod střední - vzory 4. Přiřazení podstatných jmen rodu středního ke vzoru. 
Český jazyk Rod střední - vzory 4. Podstatná jména - přiřazení vzoru k podstatnému jménu rodu středního.
Český jazyk Rod střední  - morfologický pravopis 4.  Procvičování určování vzoru a morfologického pravopisu podstatných jmen rodu středního. 
Český jazyk Rod ženský 4.  Vyvození vzorů podstatných jmen rodu ženského, šifrovaná zpráva. 
Český jazyk Rod ženský - vzory 4. Přiřazení vzorů podstatných jmen rodu ženského.  
Český jazyk Rod ženský - vzory 4. Podstatná jména rodu ženského – přiřazení vzoru.  
Český jazyk Rod ženský  morfologický  pravopis 4. Pravopis podstatných jmen rodu ženského. 
Český jazyk Rod mužský 4. Úvod do učiva o vzorech podstatných jmen rodu mužského, křížovka. 
Český jazyk Rod mužský - životnost 4. Procvičování určování životnosti u podstatných jmen rodu mužského.
Český jazyk Rod mužský - životnost 4. Procvičování určování životnosti u podstatných jmen rodu mužského.
Český jazyk Rod mužský  - vzory 4. Procvičování určování vzoru u podstatných jmen rodu mužského.
Český jazyk Rod mužský - morfologický pravopis 4. Pravopis podstatných jmen rodu mužského.
Český jazyk Rod mužský - morfologický pravopis 4. Pravopis podstatných jmen rodu mužského.
Český jazyk Věta jednoduchá 4. Věta jednoduchá – křížovka.  
Český jazyk Podmět ve větě jednoduché 4. Vyhledávání podmětu a jeho rozvíjení. 
Český jazyk Rod mužský - vzory 4. Podstatná jména rodu mužského a jejich vzory, čtyřsměrka. 
Český jazyk Spojky 4. Spojky a jejich použití, křížovka.  

Mgr.Eva Pavelková

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
Český jazyk Rozvíjející větné členy, příslovečné určení míry, příčiny, podmínky, účelu, přípustky 7. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Doplněk 7. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející 7. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Přívlastek těsný a volný 7. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Pks, Pkn, Pk několikanásobný, Pkpr, Pkt, Pkv - srovnání, rozlišení 7. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Základní skladební dvojice 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk  Podmět a přísudek vyjádřený, nevyjádřený, slovesný, jmenný 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Shoda přísudku s podmětem 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Základní skladební dvojice a další skladební dvojice ve větě, člen řídící a závislý 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Větný rozbor a graf 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Přívlastek 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Přívlastek shodný 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Přívlastek neshodný 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Předmět 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Příslovečné určení místa 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Příslovečné určení času 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Příslovečné určení způsobu 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Odlišení předmětu od příslovečného určení 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva
Český jazyk Slovní druh a větný člen, celkový větný rozbor a graf 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva

Mgr. Věra Koželuhová

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
dějepis Opakování z min. roč. 8. Doplň správný pojem -prezentace
dějepis Barokní doba 8. Znaky stavebních slohů -prezentace
dějepis Barokní doba 8. Risk -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
dějepis Barokní doba 8. Křížovka k procvičování učiva -pracovní list
dějepis Barokní doba 8. Osobnosti barokní doby -pracovní list
dějepis Osvícenství 8.  Test k prověřování učiva -prezentace
dějepis Vznik USA 8.  Procvičování učiva -prezentace
dějepis Barokní doba 8. Stvební slohy (2)-systematizace učiva o barokní době
dějepis Francouzská revoluce 8. Test k prověřování učiva -prezentace
dějepis Národní obrození 8. Křížovka k procvičování učiva -pracovní list
dějepis Rok revolucí 8. Práce s pojmy -ověřování výsledků -prezentace
dějepis Svět 2. pol. 19. století 8. Práce s pojmy - pracovní listy
dějepis Ohlédnutí za 2. pol. 19. století 8. Křížovky - systematizace učiva -pracovní listy
dějepis Druhá polovina 19. století 8. Ovlivnili dějiny - osobnosti -prezentace
dějepis Vědeckotechnická revoluce 8. Risk -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
dějepis Svět 2. pol. 19. století 8. Vynálezci a vynálezy -správné použití pojmů -prezentace
dějepis Moderní umění 8. Moderní umění - výklad -prezentace
dějepis První světová válka 8. Prohloubení prvotních znalostí -prezentace
dějepis První světová válka 8. Křížovky - systematizace učiva -pracovní listy
dějepis Československo vEvropě 8. Prohloubení prvotních znalostí -prezentace

Mgr. Věra Koželuhová

předmět téma hodiny ročník náplň hodiny
dějepis Opakování z min. roč. 9. Doplň správný pojem - pracovní listy
dějepis Svět a ČSR po 1. sv. válce 9. Přiřazování pojmů, test - pracovní listy
dějepis Zapsali se do dějin - osobnosti 9. Svět a ČSR po 1. sv. válce, procvičování učiva - prezentace
dějepis Svět a ČSR po 1. sv. válce 9. Chytrému napověz-práce s pojmy, opakování -prezentace
dějepis Evropa a svět ve 30. letech 9. Procvičování učiva - křížovka, prezentace
dějepis Světová věda a umění 9. Motivační a výkladová - prezentace
dějepis Čsl. meziválečná věda a umění 9. Práce s učebnicí a slovníčkem pojmů - pracovní listy
dějepis Meziválečná věda a kultura 9. Risk -  didaktická hra určená k procvičování učiva 
dějepis Svět ve válce do roku 1943 9. Skupinová práce - pracovní listy
dějepis Svět ve válce 1944 - 1945 9. Křížovka k procvičování učiva - pracovní listy
dějepis Druhá světová válka - osobnosti 9. Propojování učiva do širších celků - prezentace
dějepis Stopy 2. sv. války v regionu 9. Regionální historie - prezentace
dějepis Protektorát 9. Křížovka k procvičování učiva, test
dějepis Československý zahraniční odboj 9. Upevňování učiva - prezentace
dějepis Osvobození 9. Upevňování učiva , práce s pojmy, křížovka - pracovní listy
dějepis Druhá světová válka - technika 9. Motivační úkol - prezentace
dějepis Svět ve válce 9. Systematizace učiva - práce s pojmy - pracovní listy
dějepis Poválečné Československo 9. Systematizace poznatků - prezentace
dějepis Svět na počátku studené války 9. Domácí práce na konci kapitoly,křížovka - pracovní list
dějepis Prezidentská galerie 9. Systematizace poznatků - prezentace a pracovní list
Datum vložení: 27. 8. 2022 15:38
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2022 10:48

Mohlo by Vás zajímat


Mobilní aplikace

Aktuální informace z naší školy
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na